Desenvolupament del turisme d’esdeveniments a Lleida a partir de l’activitat universitària, de Eva Martín Fuentes

desenvolupament